Jaarverslag 2022 en financiële verantwoording

1. Inleiding Het jaarverslag van Stichting kinderboerderij de Kloosterhof bevat een overzicht van de activiteiten in 2022.

2. Oprichting en fiscaliteiten

Kinderboerderij de Kloosterhof is op 27 juni 2014 officieel omgezet van vereniging naar stichting.
De stichting staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer 60994606. Wij zijn voor onbepaalde tijd aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het fiscaal nummer is 8541 55 521.

3. Adresgegevens

Het bezoekadres van Stichting kinderboerderij de Kloosterhof is Kloosterwei 141, 2361 XN in Warmond. Het postadres is Ganzenwei 303, 2361 XE in Warmond. E-mail : kloosterhof.warmond@hotmail.com. De website is www.kinderboerderijdekloosterhof.nl.
De kinderboerderij heeft 2 locaties in beheer; de Kloosterhof aan de Kloosterwei 141 en het boerderijgebouw met paardenweides op het eiland Koudenhoorn.

4. Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit voorzitter, Peter van Dam, penningmeester, Jonneke Gebraad, secretaris, Amber Slobbe en de leden Daniela Hulsegge en Marjorie van Dam.

5. Doelstelling en visie

Stichting Kinderboerderij de Kloosterhof stelt zich ten doel kinderen en volwassenen in contact te brengen met diverse boerderijdieren en het respect, de verantwoordelijkheid en de zorgzaamheid van kinderen en volwassenen voor (huis)dieren, voor de natuur en voor de samenleving te bevorderen en tevens een ontmoetingsplaats te creëren waar jong en oud, arm of rijk elkaar kunnen ontmoeten om samen in een veilige omgeving te genieten van de dieren en de natuur.
Daarnaast biedt het een omgeving voor vrijwilligers om te werken met en tussen de dieren.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het aanbieden en begeleiden van mogelijkheden aan kinderen en hun ouders, verzorgers en begeleiders om in hun directe woon- en leefomgeving op een kind- en diervriendelijke manier, spelenderwijs, in de directe omgang met en verzorging van dieren, hun kennis en ervaring te vergroten.
De kinderboerderij is ook een ontmoetingsplaats voor bewoners van Warmond en helpt daarmee de sociale cohesie in de wijk te vergroten.

6. Activiteiten

Het vogelgriepvirus wordt een steeds grotere plaag voor de vogels in Nederland. Daarme ook voor de boeren die kippen, ganzen en eenden houden. Wordt er vastgesteld dat er op een boerderij het vogelgriepvirus heerst dan moeten alle beest onmiddellijk worden gedood en afgevoerd.
Ook is het vogelgriepvirus een steeds grotere plaag voor de kinderboerderij. De kippen zijn daardoor bijna het gehele jaar opgehokt geweest.
We hebben dit jaar plannen ontwikkeld om de locatie Kloosterhof aan te passen. Doordat we de grond in eigendom hebben zijn we meer vrij in het ontwikkelen van plannen.
Prioriteiten die we gesteld hebben bij het ontwikkelen van het plan zijn het aanpassen van de indeling van de weilanden, het houden van meer verschillende dieren, het maken van een ruimte voor de vrijwilligers inclusief het maken van een toilet. De locatie met aantrekkelijker worden voor bezoeker.
Het maken van het plan heeft best wel veel tijd gekost. Bij het maken van de kostenbegroting is gebleken dat dat deze aanzienlijk hoog waren.
Het realiseren van het plan zou ook een behoorlijke inspanning van het bestuur vragen.
Daarbij kwam ook dat de beheerder (Lotte) van de weilanden op Koudenhoorn graag ook een kinderboerderij op de weilanden wil realiseren.
Dat zorgde er voor dat het bestuur het hele functioneren van de kinderboerderij moest evalueren en zich bezinnen op hoe men in de toekomst verder wilde.
Twee elementaire vragen kwamen daarbij naar voren:
– 01. Moeten we de weilanden op Koudenhoorn nog wel aanhouden of moeten we deze teruggeven aan de gemeente.
– 02. Kunnen we een eenvoudiger plan opzetten voor de herinrichting van de Kloosterhof.
Bij punt 1 zorgt het ervoor dat er veel minder administratie nodig is, geen vaststellen en/of overleggen over huurverhogingen, geen beheerperikelen van de weilanden, waardoor er voor het bestuur meer tijd over is voor de Kloosterhof. Daarentegen moeten we wel de inkomsten missen die we hebben voor de stalling van paarden.
Wij zijn met de gemeente in overleg gegaan over de gevolgen voor de gemeente wanneer wij het beheer van de weilanden zouden teruggeven. In 2022 is er nog een tweede overleg met de gemeente geweest maar dat heeft nog niet een definitieve besluitvorming opgeleverd.
Voor het maken van een eenvoudiger plan voor de herinrichting van de Kloosterhof hebben we de uitgangspunten opnieuw geformuleerd.
Die zijn als volgt: We leggen ons toe op het huisvesten van kleine dieren zoals , kleine geitjes, biggen, kippen, konijnen, cavia’s etc. Dat betekent dat voor de groter dieren zoals paarden pony’s en landgeiten er in de toekomst geen plaats meer is. Wel is de afspraak gemaakt dat deze tot hun dood wel mogen blijven.
We handhaven de bestaande stal en geitenstal. We maken een apart gebouwtje voor de buurt huiskamer. Deze ruimte is ook voor de vrijwilligers.
De buitenruimte achter de stal, met de paardenbak en een weiland blijft gehandhaafd voor de paarden.
De indeling van de rest van het eiland wordt met de bestaande hekken heringedeeld. Langs de buitenranden van het eiland worden de dieren gehuisvest. In het midden wordt een tuingedeelte ingericht met een speelplek voor de kinderen en er komt een grote open buitenruimte voor de buurt huiskamer.
De paden en de buitenruimte worden voorzien van een steenslag verharding.
De plantekeningen zullen zodra ze gereed zijn op de site gepubliceerd worden.

7. Ontvangsten en giften

Voor pensionstalling van paarden van particulieren op onze locatie Koudenhoorn ontvangen wij weidegeld. Ieder jaar steunen donateurs ons met een vrijwillige financiële bijdrage. De vakantieopvang voor konijnen was dit jaar weer mogelijk.
Gezien de leeftijd van de paarden zijn er geen ponyritjes meer georganiseerd.

8. Bestedingen

Het gezondheid van het paard Miko heeft dit jaar veel zorgen gegeven. Hij heeft veel last van zijn hoeven. Om deze te beschermen zijn er hoefschoenen aangeschaft. Ook heeft hij een paar behandelingen met bloedzuigers bij zijn hoeven gehad.
Verder zijn dit jaar geen bijzondere uitgaven gedaan.

9. Vergaderingen

Het bestuur heeft regelmatig vergaderd.

10. Verwachting en wensen voor 2023

We hopen dat in het jaar 2023 gestart wordt met de herinrichting van de Kloosterhof. Ook zal er in 2023 een besluit genomen worden over het beheer van Koudenhoorn.