Organisatie

BESTUURSLEDEN

De kern van de kinderboerderij

VOORZITTER

Peter van Dam

SECRETARIS

TBC

PENNINGMEESTER

Jonneke Gebraad

BESTUURSLID

Marjorie van Dam

BESTUURSLID

Daniela Hulsegge

BEHEERDER LOCATIE KOUDENHOORDN

Lotte Steenvoorden

Vrijwilligers
Wij werken met een team van vrijwilligers. De vrijwilligers geven de dieren aandacht, verzorgen de dieren, maken de hokken schoon en bekleden ook de bestuursfuncties. Alle medewerkers, vrijwilligers en bestuursleden bieden hun diensten kosteloos aan.
Zonder onze vrijwilligers kunnen de dieren niet verzorgd worden!
Onze stichting voert een preventief beleid om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Wij gebruiken de modelgedragscode (vrijwillige) medewerkers.

Financieel
De kinderboerderij is financieel afhankelijk van donaties, testamenten, legaten en giften van particulieren en bedrijven alsmede de opbrengsten van hotel Nijntje voor de vakantieopvang van konijnen en cavia’s.
De kinderboerderij werkt zonder winstoogmerk waardoor de binnengekomen gelden ten goede komen aan de dieren op de kinderboerderij.


De bestuurders doen hun werk onbezoldigd en ontvangen geen salaris voor hun werkzaamheden voor de kinderboerderij. Het werk bestaat volledig uit vrijwilligerswerk waar geen financiële vergoeding tegenover staat.

Zie ook ons jaarverslag en onze financiële verantwoording.

Donaties (ANBI), giften en betalingen
Onze stichting is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U kunt onder voorwaarden uw gift aan onze stichting aftrekken van uw inkomstenbelasting. Bij een incidentele gift is er sprake van een fiscaal voordeel wanneer u minimaal 1 procent van het bruto-jaarinkomen schenkt (met een minimum van €60). Het maximum is 10 procent. U kunt ook kiezen voor een periodieke schenking en daarmee donateur worden van onze kinderboerderij. Op deze manier schenkt u de organisatie gedurende vijf jaar een bedrag. Afhankelijk van uw inkomen krijgt u 34 tot 52 procent van de schenking terug via de belastingaangifte.

U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL72 RABO 0309 4180 89 of NL26INGB0001303620 t.a.v. Kinderboerderij de Kloosterhof te Warmond onder vermelding van “nieuwe donateur” en uw naam, adres en woonplaats. Zo kunnen wij u onze nieuwsbrief sturen en u op de hoogte houden van alle gebeurtenissen op de kinderboerderij. Elke bijdrage is welkom!
anbi