Jaarverslag 2015 en financiële verantwoording

JAARVERSLAG   2015


  1.  Inleiding

Het jaarverslag van Stichting kinderboerderij de Kloosterhof bevat een overzicht van de activiteiten in 2014.

2. Oprichting en fiscaliteiten

Kinderboerderij de Kloosterhof is op 27 juni 2014 officieel omgezet van vereniging naar stichting.

De stichting staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer 60994606. Wij zijn voor onbepaalde tijd aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het fiscaal nummer is 8541 55 521.

3. Adresgegevens

Het bezoekadres van Stichting kinderboerderij de Kloosterhof is
Kloosterwei 134 t.o., 2361 XN in Warmond.
Het postadres is Kloosterwei 124, 2361 XN in Warmond.
E-mail : kloosterhof.warmond@hotmail.com. De website is www.kinderboerderijdekloosterhof.nl.

4. Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit voorzitter, Peter van Dam, penningmeester, Sylvia Bastiaan, secretaris, Sylvia Heemskerk en de leden Anouk van Moorsel (PR) en Arie Duijnhoven.

5. Doelstelling en visie

Stichting Kinderboerderij de Kloosterhof stelt zich ten doel kinderen en volwassenen in contact te brengen met diverse boerderijdieren en het respect, de verantwoordelijkheid en de zorgzaamheid van kinderen en volwassenen voor (huis)dieren, voor de natuur en voor de samenleving te bevorderen en tevens een ontmoetingsplaats te creëren waar jong en oud, arm of rijk elkaar kunnen ontmoeten om samen in een veilige omgeving te genieten van de dieren en de natuur.

Daarnaast biedt het een omgeving voor vrijwilligers om te werken met en tussen de dieren.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het aanbieden en begeleiden van mogelijkheden aan kinderen en hun ouders, verzorgers en begeleiders om in hun directe woon- en leefomgeving op een kind- en diervriendelijke manier, spelenderwijs, in de directe omgang met en verzorging van dieren, hun kennis en ervaring te vergroten.

De kinderboerderij is ook een ontmoetingsplaats voor bewoners van Warmond en helpt daarmee de sociale cohesie in de wijk te vergroten.

 

  1. Activiteiten

Ook dit jaar hadden we weer een aantal leuke activiteiten. We zijn geheel afhankelijk van het weer, want onze locatie kent geen binnenverblijf voor bezoekers. Het jaarlijks terugkerende eieren zoeken op 2e paasdag was weer een gezellige boel. Overal eieren, kinderen en dieren! In april in samenwerking met de Goede Doelen Commissie van de studentenvereniging Augustinus enkele buren uit verpleeghuis Marente uitgenodigd om op de kinderboerderij pannenkoeken te komen eten. Na een kleine wandeling hebben de bewoners en hun begeleiders heerlijk in het zonnetje een pannenkoek op. De timing was perfect, want zij waren getuigen van het uitkomen van maar liefst 9 kalkoen eieren! Na een leuke quiz en een aandenken aan onze kinderboerderij ging iedereen met een goed gevoel naar huis. Dit jaar hebben we ook weer deelgenomen aan de kinderboerderijen actief tour. De opbrengst van de rommelmarkt werd verdubbeld door Fonds 1818. De opbrengst komt ten goede aan de noodzakelijk verbouwing van onze kinderboerderij. Ons eiland verzakt en onze dieren staan na een dag regen met hun pootjes in 10 cm water. De ponyritjes tijdens de Warmondse Harddraverij op 4 juli hebben wij afgelast i.v.m. het extreem warme weer van die dag. Volgende keer hopen we er weer bij te zijn. Vanwege de staat van onze kinderboerderij wordt het steeds lastiger activiteiten te organiseren. Daarom zijn er op wat kleine activiteiten (kinderpartijtje, voorleesmoment aan schoolkinderen) na de zomer geen activiteiten meer geweest. Met Halloween zijn we met onze pony’s en vrijwilligers naar Kinderboerderij De Merenwijk in Leiden gegaan. Daar hebben we heerlijk mogen griezelen en hebben hiervoor ook een deel van de opbrengst mogen ontvangen.

  1. Ontvangsten en giften

Voor pensionstalling van paarden van particulieren op onze locatie Koudenhoorn ontvangen wij weidegeld. En ook dit jaar hebben onze donateurs ons gesteund met een vrijwillige financiële bijdrage. De vakantieopvang voor konijnen in ons Hotel Nijntje zat ook deze zomer overvol. Het kinderboerderijenpaspoort blijft nog wat onbekend, maar alle beetjes helpen. Onze pony’s lopen ponyritjes en onze kippen zorgen voor de verkoop van onze eieren. Alles om de kinderboerderij draaiende te houden. Zie ons financiële jaarverslag voor de bijbehorende cijfers.

 

  1. Bestedingen

Ook dit jaar hebben we alvast weer een investering moeten doen voor onze nieuwbouwplannen. We hebben onze stallen laten ontwerpen door een aannemer, zodat we hiermee onze ideeen duidelijker kunnen maken. Voor informatie, zie ons financiële jaarverslag.

  1. Vergaderingen

Het bestuur heeft gemiddeld om de 6 weken vergaderd.

  1. Verwachting voor 2016

In 2016 zijn wij genoodzaakt om het aantal activiteiten wat te minderen vanwege het gebrek aan vrijwilligers en door het achterstallig onderhoud van onze kinderboerderij. De lang verwachte verbouwing laat helaas op zich wachten. Hierdoor zijn we genoodzaakt het achterstallige onderhoud zelf voor onze rekening te nemen. Behalve geld gaat hier ook tijd in zitten. Tijd is toch al zo kostbaar voor onze vrijwilligers.  We gaan wel paaseieren zoeken en zullen aanwezig zijn tijdens de Harddraverij in Warmond. De Kinderboerderijen Actief Tour hebben wij dit jaar af moeten zeggen. De organisatie en voorbereidingen nemen zoveel tijd in beslag, waardoor onze vrijwilligers overbelast zouden raken. Daarom hebben wij nee gezegd tegen dit super initiatief, maar we moeten keuzes maken. Wij gaan in 2016 door met onze gesprekken met betrokken partijen om uiteindelijk toch die nieuwe, duurzame, kindvriendelijke, natuurlijke, gezellige kinderboerderij te verwezenlijken.

 


Financieel  verslag 2015

 

Financieel  gezien was 2015 een rustig jaar.

In het totaal waren de inkomsten in 2015 iets meer dan €  15.000,00. De inkomsten kwamen van onze trouwe donateurs, het weidegeld van Koudenhoorn, de opbrengsten van het konijnenhotel, enkele bijzondere donaties. Daarnaast hebben we ook nog enkele acties gehouden die geld opgebracht hebben.

We hebben voornamelijk kosten gemaakt aan het kopen van voer, de dierenarts andere dierbenodigdheden en administratieve zaken.

We hebben al enige jaren plannen om de gebouwtjes op de Kloosterhof te vernieuwen. Deze bestaande gebouwtjes zijn aan het eind van hun levensduur en zijn nodig aan vervanging toe. Wij besteden daar dus geen geld meer aan.

Door zuinig met het geld om te springen hebben we een paar duizend gulden toe kunnen voegen aan onze bescheiden reserves die we voornamelijk bestemmen voor de nieuwe gebouwen.