Jaarverslag 2013 en financiële verantwoording

Jaarverslag 2013 van kinderboerderij de Kloosterhof

Wij en onze vrijwilligers zijn nu ruim een jaar bezig met het opknappen en vernieuwen van de kinderboerderij. Er is al enorm veel opgeknapt en er zijn nieuwe dieren komen wonen. Wij zijn er in geslaagd een nieuwe, leuke, lieve, stoere pony te vinden. Miko is zijn naam en hij woont sinds 28 januari jl. op de Kloosterhof. Hij is 5 jaar oud en al goede maatjes met Gabber. De aanschaf van Miko is mede mogelijk gemaakt door een spontane sponsor-aktie onder onze vrijwilligers. Met elkaar hebben ze geld opgehaald om zo de kosten voor de kinderboerderij zo laag mogelijk te houden.

Het vernieuwen van de kinderboerderij heeft kosten met zich meegebracht en ook de dagelijkse kosten voor de verzorging van meer dieren zijn daardoor toegenomen. Ons konijnenhotel is een groot succes en dankzij vele en inmiddels al trouwe gasten hebben wij hierin een nieuwe inkomstenbron gevonden.

De activiteiten die in 2012 hebben plaatsgevonden zijn:
Zaterdag 17 maart 2012 : NL DOET Vrijwilligersdag van het Oranje Fonds. Vanaf 09.30 uur tot 15.30 uur waren vele vrijwilligers aanwezig om te klussen, en de dieren te verzorgen.
Maandag 9 april 2012 (2e Paasdag) : Eieren zoeken. Al weer enkele jaren een groot succes. De toegang was weer gratis en natuurlijk waren er prijzen te winnen. Verder waren er allerlei leuke spelletjes, schminken, een grabbelton, ponyritjes en ook de paashaas bracht dit jaar weer een bezoek aan onze kinderboerderij.
Maandag 30 april 2012 : Koninginnedag! Ponyritjes werden gereden in de Dorpsstraat om de aanschaf van een nieuw zadel mogelijk te maken.
Kaagweek 2012 : Op zaterdag- en zondagmiddag waren er ponyritjes in of om het Park.
Zaterdag 7 juli 2012 : Harddraverij Warmond. Net als vorig jaar in het weiland naast de tent. Heerlijk kon er rondgestapt worden op een van onze pony’s.
Daarnaast werd er van maart t/m september elke 3e zondagmiddag van de maand op onze locatie op Koudenhoorn een informatiemiddag gehouden over een natuurlijke omgang met paarden en pony’s. Lotte Vermeulen, beheerder locatie Koudenhoorn, en haar vrijwilligers stonden van 15.00 tot 17.00 uur voor u, maar vooral ook voor kinderen, klaar om een demonstratie te geven over hoe je met je paard om kunt gaan. Als er voldoende vrijwilligers waren was het voor de kinderen mogelijk om een ponyritje te maken.

Onze locatie op Koudenhoorn is aardig wat werk verzet door onze vrijwilligers en door de gemeente. Het is vast niemand ontgaan dat er veel werk verricht moet worden en dat onze dieren daar ook last van hebben. Maar het gaat gestaag verder.

De kinderboerderij kan niet zonder vrijwilligers! Alle werkzaamheden worden gedaan door vrijwilligers, jong en oud. Er werken veel jonge vrijwilligers op de kinderboerderij. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Iets wat elke week terugkeert en een hele verantwoordelijkheid. Zij doen dit elke week op een vaste dag. Door weer en wind, warm en kou, ze zijn er! Een extra pluim voor hen op 17 maart 2012, Nationale vrijwilligersdag!

Financieel verslag 2010,2011,2012

2010 2011 2012
Ontvangsten
Donaties  €    2.349,00  €       524,69  €    2.919,50
Weidegeld  €    3.214,50  €    6.566,10  €    6.974,51
Subsidies e.d.  €       242,14  €       174,53  €    3.569,16
totaal  €    5.987,64  €    7.265,32  €  13.463,17
Uitgaven
Dierenverzorging  €    1.427,08  €    5.238,33  €    2.496,28
Veevoer  €    1.213,62  €    2.196,38
Onderhoud  €    1.286,41  €    3.722,26  €    4.486,64
Elektra, water  €       724,02  €        547,19
Administratie e.d.  €       971,30  €       869,63  €        755,57
 €    5.442,43  €    9.830,22  €  10.482,06
resultaat  €       545,21  € -2.465,90  €   2.981,11
Balans
Activa
Betaalrekening € 4.382,47 € 343,06 € 969,31
Spaarrekening € 250,00 € 1.451,70
Spaarrekening 2 € 5.867,49 € 7.092,02 € 8.245,18
Activa totaal: € 10.249,98 € 7.685,08 € 10.666,19
Passiva
Algemene reserves  €    9.704,77  € 10.249,98  €    7.685,08
resultaat lopend jaar  €       545,21  €  -2.564,90  €    2.981,11
Passiva totaal:  € 10.249,98  €   7.685,08  € 10.666,19