Jaarverslag 2017 en Financiële verantwoording

Jaarverslag 2017

  • Inleiding

Het jaarverslag van Stichting kinderboerderij de Kloosterhof bevat een overzicht van de activiteiten in 2017.

  • Oprichting en fiscaliteiten

Kinderboerderij de Kloosterhof is op 27 juni 2014 officieel omgezet van vereniging naar stichting.

De stichting staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer 60994606. Wij zijn voor onbepaalde tijd aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het fiscaal nummer is 8541 55 521.

  • Adresgegevens

Het bezoekadres van Stichting kinderboerderij de Kloosterhof is Kloosterwei 134 t.o., 2361 XN in Warmond. Het postadres is Kloosterwei 124, 2361 XN in Warmond. E-mail : kloosterhof.warmond@hotmail.com. De website is www.kinderboerderijdekloosterhof.nl.

De kinderboerderij heeft 2 locaties in beheer; de Kloosterhof aan de Kloosterwei 134 t.o. en het boerderijgebouw met paardenweides op het eiland Koudenhoorn.

  • Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit voorzitter, Peter van Dam, penningmeester, Jonneke Gebraad, secretaris, Sylvia Heemskerk en de leden Daniela Hulsegge en Marjorie van Dam.

Bestuursleden Arie Duijnhoven en Anouk van Moorsel hebben beiden in 2017 aangegeven hun functies in het bestuur te beëindigen. Beide functies zijn ingevuld door Daniela Hulsegge en Marjorie van Dam. Beiden zijn al enkele jaren vrijwilliger bij de Kloosterhof.

  • Doelstelling en visie

Stichting Kinderboerderij de Kloosterhof stelt zich ten doel kinderen en volwassenen in contact te brengen met diverse boerderijdieren en het respect, de verantwoordelijkheid en de zorgzaamheid van kinderen en volwassenen voor (huis)dieren, voor de natuur en voor de samenleving te bevorderen en tevens een ontmoetingsplaats te creëren waar jong en oud, arm of rijk elkaar kunnen ontmoeten om samen in een veilige omgeving te genieten van de dieren en de natuur.

Daarnaast biedt het een omgeving voor vrijwilligers om te werken met en tussen de dieren.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het aanbieden en begeleiden van mogelijkheden aan kinderen en hun ouders, verzorgers en begeleiders om in hun directe woon- en leefomgeving op een kind- en diervriendelijke manier, spelenderwijs, in de directe omgang met en verzorging van dieren, hun kennis en ervaring te vergroten.

De kinderboerderij is ook een ontmoetingsplaats voor bewoners van Warmond en helpt daarmee de sociale cohesie in de wijk te vergroten.

  1. Activiteiten

Dit jaar hebben we geen extra activiteiten georganiseerd. Dit mede door de verslechterde toestand van ons terrein en de verblijven. Tijdens regenbuien staan onze weides in de Kloosterwei blank en kunnen wij onze pony’s niet de beweging geven die ze nodig hebben. De geiten zijn noodgedwongen verhuisd naar de achterste wei, waardoor spelen met de geiten voor kinderen niet meer mogelijk is. Tijdens de Warmondse kortebaandraverij op 1 juli 2017 hebben wij traditiegetrouw weer ponyritjes verzorgd om zo extra inkomsten voor onze kinderboerderij te verzorgen. Zowel in het voor- als het najaar hebben alle vrijwilligers een grote schoonmaak op de kinderboerderij gehouden. Zo ziet het er ondanks de slechte staat van de verblijven het er enigszins netjes uit. Dit jaar zijn we ook nog meer samen gaan werken met St. Binnenste Buiten Tuin in Warmond. Twee keer per week komt er een groep kinderen op de kinderboerderij helpen met de verzorging van de dieren. Samen met de in totaal 15 vrijwilligers zorgen zij ervoor dat de kinderboerderij blijft draaien.

  1. Ontvangsten en giften

Voor pensionstalling van paarden van particulieren op onze locatie Koudenhoorn ontvangen wij weidegeld. Ieder jaar steunen donateurs ons met een vrijwillige financiële bijdrage. Ook de vakantieopvang voor konijnen in ons Hotel Nijntje was weer volgeboekt in de zomermaanden en ook de overige vakanties is er goed gebruik gemaakt van onze opvang. Onze pony’s lopen ponyritjes en onze kippen zorgen voor de verkoop van onze eieren. Alles om de kinderboerderij draaiende te houden. Zie ons financiële jaarverslag voor de bijbehorende cijfers.

  1. Bestedingen

We hebben dit jaar wederom geen investeringen gedaan met betrekking tot de nieuwbouw op de locatie Kloosterhof. De grond van de kinderboerderij is verkocht aan een projectontwikkelaar. De projectontwikkelaar is met de gemeente in overleg om het terrein rond de gebouwen van Marente en daarbij ook het terrein van de kinderboerderij over te doen aan de gemeente. Dat is voor de vernieuwing van de kinderboerderij een goede zaak. Het proces neemt echter veel tijd in beslag en er is nog niet bekend wanneer een en ander gerealiseerd wordt.

  1. Vergaderingen

Het bestuur heeft gemiddeld om de 6 weken vergaderd.

  1. Verwachting voor 2018

Zoals reeds eerder gemeld in dit verslag is de huisvesting van de dieren in slechte staat. Ieder jaar hebben wij geprobeerd om zo goed mogelijk het geheel overeind te houden. Eind 2017 hebben wij daarom besloten om een begin te maken met de vernieuwing van de kinderboerderij.

Daarom gaan we in 2018 starten met het plaatsen van een nieuwe konijnenhotel met overkapping. Alle oude verblijven van de konijnen, het hotel en de volière zullen worden gesloopt. Ons vakantiehotel gaat dan tijdelijk in de blokhut. In de overkapping komt een overdekt terras voor bezoekers en onze vrijwilligers. Daar aan vast komt dan een nieuwe volière. Indien mogelijk proberen wij ook de beschoeiing achter het nieuwe verblijf te vervangen, zodat het aangezicht er ook enorm op uit gaat. Wij zullen de gesprekken met de ontwikkelaar en de gemeente Teylingen blijven voortzetten en hopen dat er in 2018 eindelijk duidelijkheid komt voor de boerderij.

 

 

Financieel verslag 2017

Er zijn geen grote financiële inkomsten en uitgaven geweest in 2017. Bijzondere uitgaven in 2017 waren de kosten voor een onderkomen voor de varkens op de Kloosterhof.

In het totaal waren de inkomsten in 2017 ongeveer  €  8.000,00. De inkomsten kwamen van onze trouwe donateurs, het weidegeld van Koudenhoorn en de opbrengsten van het konijnenhotel. Daarnaast hebben we ook nog enkele acties gehouden die geld opgebracht hebben.

De uitgaven kwamen op een totaalbedrag van € 9.000,00. De uitgaven waren dus hoger dan de inkomsten. Dat werd voornamelijk veroorzaakt door de hogere kosten dan gebruikelijk voor de dierenarts en het al eerder genoemde onderkomen van de varkens.

We hebben naast de bijzondere uitgaven voornamelijk kosten gemaakt aan het kopen van voer, de dierenarts andere dierbenodigdheden en administratieve zaken.

De behuizing van de dieren is in slechte staat. Het voornemen is om op korte termijn het konijnenhotel met de volière te vernieuwen en een overkapping te maken. We hebben van 2 sponsoren al een bedrag gekregen. We zullen zelf het grootste deel van de kosten voor onze rekening nemen.

Meerdere sponsors zijn welkom. Ook zoeken we hulp bij de bouw van het geheel.

Dit wordt de start van de vernieuwing van de gebouwen op de Kloosterhof.