Jaarverslag 2019 en financiële verantwoording

  1. Inleiding

Het jaarverslag van Stichting kinderboerderij de Kloosterhof bevat een overzicht van de activiteiten in 2019.

  1. Oprichting en fiscaliteiten

Kinderboerderij de Kloosterhof is op 27 juni 2014 officieel omgezet van vereniging naar stichting.

De stichting staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer 60994606. Wij zijn voor onbepaalde tijd aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het fiscaal nummer is 8541 55 521.

  1. Adresgegevens

Het bezoekadres van Stichting kinderboerderij de Kloosterhof is Kloosterwei 141, 2361 XN in Warmond. Het postadres is Kloosterwei 124, 2361 XN in Warmond. E-mail: kloosterhof.warmond@hotmail.com. De website is www.kinderboerderijdekloosterhof.nl.

De kinderboerderij heeft 2 locaties in beheer; de Kloosterhof aan de Kloosterwei 141 en het boerderijgebouw met paardenweides op het eiland Koudenhoorn.

  1. Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit voorzitter, Peter van Dam, penningmeester, Jonneke Gebraad, secretaris, Sylvia Heemskerk en de leden Daniela Hulsegge en Marjorie van Dam.

  1. Doelstelling en visie

Stichting Kinderboerderij de Kloosterhof stelt zich ten doel kinderen en volwassenen in contact te brengen met diverse boerderijdieren en het respect, de verantwoordelijkheid en de zorgzaamheid van kinderen en volwassenen voor (huis)dieren, voor de natuur en voor de samenleving te bevorderen en ook een ontmoetingsplaats te creëren waar jong en oud, arm of rijk elkaar kunnen ontmoeten om samen in een veilige omgeving te genieten van de dieren en de natuur.

Daarnaast biedt het een omgeving voor vrijwilligers om te werken met en tussen de dieren.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het aanbieden en begeleiden van mogelijkheden aan kinderen en hun ouders, verzorgers en begeleiders om in hun directe woon- en leefomgeving op een kind- en diervriendelijke manier, spelenderwijs, in de directe omgang met en verzorging van dieren, hun kennis en ervaring te vergroten.

De kinderboerderij is ook een ontmoetingsplaats voor bewoners van Warmond en helpt daarmee de sociale cohesie in de wijk te vergroten.

  • Activiteiten

Op de locatie aan de Kloosterwei is het nieuwe konijnenhotel met de overkapping in gebruik genomen. Bij slecht weer biedt deze overkapping beschutting voor de bezoekers en vrijwilligers.

Twee keer per week komt er een groep kinderen op de locatie aan de Kloosterwei helpen met de verzorging van de dieren. Samen met de in totaal 15 vrijwilligers zorgen zij ervoor dat de kinderboerderij blijft draaien.

Begin dit jaar is ook de herbouw van het boerderijgebouw met hooiberg op Koudenhoorn gereedgekomen. Bij het boerderijgebouw is ook een opslagruimte gebouwd voor alle werktuigen. Het boerderijgebouw is ook weer helemaal ingericht. Wij hopen en vertrouwen er ook op dat wij nog lang gebruik kunnen maken van deze prachtige locatie.

Regelmatig is er contact met de gemeente en de projectontwikkelaar over de planvorming van het Marente complex en de verkoop van de grond van de kinderboerderij aan de gemeente. Het traject verloopt erg traag en ligt soms geheel stil. Voor de vernieuwing van de stal en het opknappen van de weilanden is het van belang dat de grond verkocht wordt aan de gemeente.

  • Ontvangsten en giften

Voor pensionstalling van paarden van particulieren op onze locatie Koudenhoorn ontvangen wij weidegeld. Ieder jaar steunen donateurs ons met een vrijwillige financiële bijdrage. Ook de vakantieopvang voor konijnen in de noodopvang is redelijk goed verlopen.

Onze pony’s lopen ponyritjes en onze kippen zorgen voor de verkoop van onze eieren. Alles om de kinderboerderij draaiende te houden. Zie ons financiële jaarverslag voor de bijbehorende cijfers.

De gelden van de crowdfund actie zijn voor het grootste deel besteed. Het gedeelte wat nog over is blijft bestemd voor de locatie Koudenhoorn

  • Bestedingen

We hebben dit jaar de nieuwbouw van het konijnenhotel met een overkapping afgerond.

De gelden van de crowdfund actie zijn voor het grootste deel besteed. Het gedeelte wat nog over is blijft bestemd voor de locatie Koudenhoorn, waaronder beveiligingscamera’s.

  • Vergaderingen

Het bestuur heeft gemiddeld om de 6 weken vergaderd. Begin jaar is er tijd gestoken in het overleg met de gemeente over de herbouw van het boerderijgebouw op Koudenhoorn.

  1. Verwachting en wensen voor 2020

De bestaande stal op de deze locatie is in slechte staat. Ieder jaar proberen wij om zo goed mogelijk het geheel overeind te houden. Ook het weiland aan de Kloosterwei heeft onderhoud nodig. In regenachtige periodes blijft het weiland te nat. Ook is het noodzakelijk dat de walkanten van het weiland van een schoeiing worden voorzien.

Wij zullen de gesprekken met de ontwikkelaar en de gemeente Teylingen blijven voortzetten en hopen dat er in 2020 eindelijk duidelijkheid komt voor de boerderij.

Financieel  verslag 2019

Financieel is 2019 ook een bijzonder jaar geworden.

Het is een  jaar geworden met veel uitgaven en iets meer inkomsten dan normaal. De grote uitgaves kwamen door de afbouw van het nieuwe konijnenhotel met overkapping op de locatie Kloosterwei en de uitgaven aan de inrichting van de nieuwe gebouwen op Koudenhoorn met het aanvullen van materialen en gereedschappen.

De inkomsten waren iets hoger dan normaal doordat de publiciteit die wij kregen bij de nieuwbouw op Koudenhoorn er voor zorgde dat er meer donaties binnenkwamen.

Dit jaar zijn er de gebruikelijke uitgaves geweest zoals voer voor de dieren, kosten dierenarts e.d. Daarnaast zijn er de jaarlijkse donaties geweest van de mensen die ons trouw steunen.

De uitgaven bedroegen dit jaar ruim € 30.000,00. De inkomsten bijna € 12.000,00.

In zijn totaliteit zijn onze reserves de afgelopen 2 jaar gedaald.