Jaarverslag 2021 en financiële verantwoording

  1. Inleiding

Het jaarverslag van Stichting kinderboerderij de Kloosterhof bevat een overzicht van de activiteiten in 2021.

  • Oprichting en fiscaliteiten

Kinderboerderij de Kloosterhof is op 27 juni 2014 officieel omgezet van vereniging naar stichting.

De stichting staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer 60994606. Wij zijn voor onbepaalde tijd aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het fiscaal nummer is 8541 55 521.

  • Adresgegevens

Het bezoekadres van Stichting kinderboerderij de Kloosterhof is Kloosterwei 141, 2361 XN in Warmond. Het postadres is Kloosterwei 124, 2361 XN in Warmond. E-mail : kloosterhof.warmond@hotmail.com. De website is www.kinderboerderijdekloosterhof.nl.

De kinderboerderij heeft 2 locaties in beheer; de Kloosterhof aan de Kloosterwei 141 en het boerderijgebouw met paardenweides op het eiland Koudenhoorn.

  • Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit voorzitter, Peter van Dam, penningmeester, Jonneke Gebraad, secretaris, Sylvia Heemskerk en de leden Daniela Hulsegge en Marjorie van Dam. Sylvia Heemskerk is per 1 december 1921 gestopt met haar bestuurswerkzaamheden. Amber Slobbe is per die datum benoemd als secretaris.

  • Doelstelling en visie

Stichting Kinderboerderij de Kloosterhof stelt zich ten doel kinderen en volwassenen in contact te brengen met diverse boerderijdieren en het respect, de verantwoordelijkheid en de zorgzaamheid van kinderen en volwassenen voor (huis)dieren, voor de natuur en voor de samenleving te bevorderen en tevens een ontmoetingsplaats te creëren waar jong en oud, arm of rijk elkaar kunnen ontmoeten om samen in een veilige omgeving te genieten van de dieren en de natuur.

Daarnaast biedt het een omgeving voor vrijwilligers om te werken met en tussen de dieren.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het aanbieden en begeleiden van mogelijkheden aan kinderen en hun ouders, verzorgers en begeleiders om in hun directe woon- en leefomgeving op een kind- en diervriendelijke manier, spelenderwijs, in de directe omgang met en verzorging van dieren, hun kennis en ervaring te vergroten.

De kinderboerderij is ook een ontmoetingsplaats voor bewoners van Warmond en helpt daarmee de sociale cohesie in de wijk te vergroten.

  1. Activiteiten

Voor het tweede jaar op een rij is de kinderboerderij een groot deel van het jaar gesloten geweest door het corona virus. Een virus wat voor een groot deel van invloed is geweest op ons leven.

Ook is het vogelgriepvirus een steeds grotere plaag voor de kinderboerderij. De kippen zijn daardoor een grote periode opgehokt.

Het was daardoor wederom geen makkelijk jaar. Dank zij de inzet van onze vrijwilligers zullen onze dieren weinig gemerkt hebben van alle regels waaraan we ons moesten houden.

Door de corona perikelen zijn er minder vergaderingen gehouden. Wel zijn er op de momenten dat het nodig is onderling overleg geweest. Ook hebben we een aantal “zoommeetings” gehouden.

We hebben dit jaar gebrainstormd over de toekomst van de locatie Kloosterhof. Nu we de grond in eigendom hebben verworven kunnen we een plan maken voor deze locatie.

De stal en het geitenschuurtje zijn aan het eind van hun levensduur. Ook de indeling van de weilanden moet aangepast worden. Ook zijn de weilanden worden in natte periodes te drassig. We moeten de vrijwilligers een beter onderkomen geven zodat ook bij mindere weersomstandigheden fijn is om voor de dieren te zorgen. Daarnaast, en dat is niet onbelangrijk, willen we de Warmondse inwoners meer bij de kinderboerderij betrekken.

We zijn dan ook gestart met het maken van een plan om de gehele locatie te vernieuwen.

De verwachting is dat we in het eerste kwartaal van volgende jaar het plan kunnen presenteren aan de inwoners en de gemeente. Vervolgens zullen we fondsen moeten verwerven om het plan te kunnen realiseren.

Op de locatie Koudenhoorn is er regelmatig overleg met alle gebruikers en de gemeente. Dan worden de alle zaken besproken die zich voordoen op het eiland. Het overleg is meer incidenteel geweest door de coronaperikelen

De onderhoudstoestand van de hekken op het eiland Koudenhoorn begint slecht te worden.

  1. Ontvangsten en giften

Voor pensionstalling van paarden van particulieren op onze locatie Koudenhoorn ontvangen wij weidegeld. Ieder jaar steunen donateurs ons met een vrijwillige financiële bijdrage. De vakantieopvang voor konijnen was dit jaar weer mogelijk.

Er zijn dit jaar geen evenementen geweest. Daardoor zijn er geen inkomsten geweest door het organiseren van ponyritjes. Door alle coronaperikelen lopen de donaties langzaam terug.

  1. Bestedingen

Er zijn dit jaar geen bijzondere uitgaven gedaan.

  1. Vergaderingen

Het bestuur heeft door coronaperikelen incidenteel vergaderd.

  1. Verwachting en wensen voor 2022

We hopen dat het jaar 2022 weer een normaal jaar gaat worden zonder corona en vogelgriep. Het is noodzakelijk dat we het hele jaar open zijn om zo de bewoners zoveel mogelijk te betrekken bij de kinderboerderij.

De verwachting is dat we begin volgend jaar het plan voor de vernieuwing van de locatie “de Kloosterhof” kunnen afronden en begin kunnen maken met de realisatie van het plan.