De Kloosterhof

De Kloosterhof is een kleine particuliere kinderboerderij die draaiende wordt gehouden sinds 28 mei 1983 door enthousiaste vrijwilligers.
Dankzij Marienhaven is deze prachtige locatie hiervoor beschikbaar en zijn de dieren die erop lopen gelukkig met de ruimte die ze hebben.

De grond van De Kloosterhof is een beschermd archeologisch monument, er mag dus niets in de grond gebeuren en er mag niet gebouwd worden. Op het terrein van De Kloosterhof heeft namelijk rond het jaar 1300 een kasteel gestaan. Dit kasteel stond bekend als “het steenhuis van Dirk van Teylingen”. In 1965 zijn hier opgravingen gedaan onder leiding van Prof. Renaud en zijn de resten van het kasteel in kaart gebracht. De vorm van het kasteel is nog steeds te zien in de vorm van de sloten rond De Kloosterhof, de voormalige grachten rond het kasteel. De vorm van het kasteel leek op het kasteel, nu ruïne, Teylingen bij Sassenheim. De doorsnede was ruim 40 meter, de woontoren was 10 x 14.5 meter en er was een poortgebouw van 6 x 6 meter. Hoe hoog de muren en de gebouwen waren is niet meer na te gaan. Later heeft hier nog een klooster gestaan en meer recent is het bollenland geweest.
Vanaf de jaren ’90 heeft de kinderboerderij op het eiland Koudehoorn enkele weilanden tot hun beschikking gekregen. Deze weilanden mogen door de kinderboerderij gebruikt worden voor pensioenpaarden. De eigenaren betalen voor deze ruimte weidegeld, wat voor de kinderboerderij een van de grootste inkomsten is.