Jaarverslag 2016 en financiële verantwoording

JAARVERSLAG 2016

Stichting Kinderboerderij De Kloosterhof


  1. Inleiding

Het jaarverslag van Stichting kinderboerderij de Kloosterhof bevat een overzicht van de activiteiten in 2016.

2. Oprichting en fiscaliteiten

Kinderboerderij de Kloosterhof is op 27 juni 2014 officieel omgezet van vereniging naar stichting.

De stichting staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer 60994606. Wij zijn voor onbepaalde tijd aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het fiscaal nummer is 8541 55 521.

3. Adresgegevens

Het bezoekadres van Stichting kinderboerderij de Kloosterhof is Kloosterwei 134 t.o., 2361 XN in Warmond. Het postadres is Kloosterwei 124, 2361 XN in Warmond. E-mail : kloosterhof.warmond@hotmail.com. De website is www.kinderboerderijdekloosterhof.nl.

De kinderboerderij heeft 2 locaties in beheer; de Kloosterhof aan de Kloosterwei 134 t.o. en de het boerderijgebouw met paardenweides op het eiland Koudenhoorn.

4. Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit voorzitter, Peter van Dam, penningmeester, Sylvia Bastiaan, secretaris, Sylvia Heemskerk en de leden Anouk van Moorsel (PR) en Arie Duijnhoven.

Penningmeester Sylvia Bastiaan heeft in september 2016 aangegeven te stoppen met deze functie. In november 2016 heeft Jonneke Gebraad zich vrijwillig aangemeld om deze functie per 1-1-2017 van haar over te nemen.

5. Doelstelling en visie

Stichting Kinderboerderij de Kloosterhof stelt zich ten doel kinderen en volwassenen in contact te brengen met diverse boerderijdieren en het respect, de verantwoordelijkheid en de zorgzaamheid van kinderen en volwassenen voor (huis)dieren, voor de natuur en voor de samenleving te bevorderen en tevens een ontmoetingsplaats te creëren waar jong en oud, arm of rijk elkaar kunnen ontmoeten om samen in een veilige omgeving te genieten van de dieren en de natuur.

Daarnaast biedt het een omgeving voor vrijwilligers om te werken met en tussen de dieren.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het aanbieden en begeleiden van mogelijkheden aan kinderen en hun ouders, verzorgers en begeleiders om in hun directe woon- en leefomgeving op een kind- en diervriendelijke manier, spelenderwijs, in de directe omgang met en verzorging van dieren, hun kennis en ervaring te vergroten.

De kinderboerderij is ook een ontmoetingsplaats voor bewoners van Warmond en helpt daarmee de sociale cohesie in de wijk te vergroten.

 

  1. Activiteiten

Dit jaar hadden we slechts een paar activiteiten, daar we zeker begin van het jaar er van overtuigd waren, dat een mogelijke verbouwing er dit jaar dan eindelijk van zou komen. Op 19 maart 2016 hebben we samen met onze vrijwilligers een grote schoonmaakdag gehouden. Alle stallen, hokken en verblijven krijgen dan een grondige schoonmaakbeurt en indien nodig werd er noodzakelijk onderhoud gepleegd. Het jaarlijks terugkerende eieren zoeken op 2e paasdag hebben wij helaas moeten aflasten daar het KNMI code geel af had gegeven voor het weer. Alle weiden stonden blank in de deze periode. Op 28 mei bestond Speeltuin Het Vossenhol 30 jaar en ook wij waren met onze pony’s op het feest! De ponyritjes tijdens de Warmondse Harddraverij konden dit jaar op zaterdag 2 juli gelukkig wel door gaan. Was het in 2015 nog tropisch heet. Dit jaar hebben we regen, wind en zon mogen aanschouwen. Op 25 september hebben we voor het eerst deelgenomen aan de nationale Burendag. Dankzij Fonds 1818 en de Gemeente Teylingen hebben wij een mooie boombank kunnen kopen en in elkaar zetten en een van onze tafels is omgetoverd in een prachtige tekentafel waar met krijt van alles op getekend kan en mag worden. Helaas viel de interesse van onze buren tegen. Slechts enkele buren hadden zich aangemeld voor de door onze vrijwilligers aangeboden High Tea. En maar een enkel buur kwam helpen met de bank en de tafel. Maar dankzij onze vaste vrijwilligers is het toch een super productieve dag geworden en is de kinderboerderij toch weer wat aantrekkelijker gemaakt. Met Halloween zijn een aantal vrijwilligers actief geweest op kinderboerderij De Merenwijk in Leiden. Het was de 2e keer dat dit werd georganiseerd en wederom was het groot succes. Heerlijk griezelen tussen de dieren. Wat zou het leuk zijn om dit ook kleinschalig in Warmond te organiseren, maar helaas kan dit pas na een flinke verbouwing. Op zaterdag 29 november werd door Het Paviljoen op Koudenhoorn voor het eerst een winterfair georganiseerd. De kinderboerderij heeft een dierenweide naast het Paviljoen en onze pony’s waren aanwezig voor een ponyrit. De opkomst  viel wat tegen, maar het was gezellig met alle kraampjes. Een evenement wat nog moet groeien, maar heel erg leuk opgezet. Aan het einde van het jaar sloeg de vogelgriep weer toe en hebben wij vanwege de strenge maatregelen onze deuren moeten sluiten.

  1. Ontvangsten en giften

Voor pensionstalling van paarden van particulieren op onze locatie Koudenhoorn ontvangen wij weidegeld. Ieder jaar steunen donateurs ons met een vrijwillige financiële bijdrage. Ook de vakantieopvang voor konijnen in ons Hotel Nijntje was weer volgeboekt in de zomermaanden en ook de overige vakanties is er goed gebruik gemaakt van onze opvang. Onze pony’s lopen ponyritjes en onze kippen zorgen voor de verkoop van onze eieren. Alles om de kinderboerderij draaiende te houden. Zie ons financiële jaarverslag voor de bijbehorende cijfers.

  1. Bestedingen

We hebben dit jaar geen investeringen gedaan met betrekking tot de nieuwbouw op de locatie Kloosterhof. Dit omdat er eind 2016 duidelijkheid zou komen of de grond van de Kloosterhof door Marente zou worden overgedragen aan de Gemeente Teylingen, zodat wij eindelijk verder konden met onze nieuwbouwplannen.

Voor onze locatie op Koudenhoorn hebben wij een investering in schrikdraad moeten doen, daar het water rondom de weides een te hoog ijzergehalte heeft voor onze pension gasten en daardoor niet geschikt is als drinkwater.

  1. Vergaderingen

Het bestuur heeft gemiddeld om de 6 weken vergaderd.

  1. Verwachting voor 2017

Ook in 2017 zijn wij genoodzaakt om het aantal activiteiten te minderen vanwege de slechte staat van het terrein en het achterstallig onderhoud van onze kinderboerderij. De lang verwachte verbouwing laat nog steeds op zich wachten. De eigenaar van de grond, Marente, heeft het gebouw met het bijbehorende terrein (inclusief de Kloosterhof) te koop gezet, waardoor wij voorlopig geen duidelijkheid kunnen krijgen. Wij zullen, samen met de gemeente, met een eventuele nieuwe eigenaar in gesprek moeten gaan. Echter hebben we nog steeds hoop dat de gemeente Teylingen het lukt om de grond van en rondom de kinderboerderij in bezit kan krijgen. Door deze ontwikkelingen zijn we genoodzaakt het hoogst noodzakelijke achterstallige onderhoud uit te voeren. Zo krijgen onze varkens een nieuw (mobiel) nachtverblijf, dat tijdens en na een eventuele verbouwing ook gebruikt kan worden. Zolang er geen duidelijkheid is over de grond, zijn wij genoodzaakt om sommige verblijven te renoveren of te vernieuwen.


Financieel verslag 2016

Er zijn geen grote financiële uitgaven geweest in 2016.

Bijzondere uitgaven in 2016 waren de kosten voor inrichting van de stal op Koudenhoorn en de kosten van het schrikdraad waar de sloten mee afgezet kunnen worden. Dit schrikdraad is nodig omdat het water in de sloten te veel ijzer bevat. Paarden slaan dit ijzer op in hun lever en worden daar ziek van.

In het totaal waren de inkomsten in 2016 ongeveer  €  9.000,00. De inkomsten kwamen van onze trouwe donateurs, het weidegeld van Koudenhoorn en de opbrengsten van het konijnenhotel. Daarnaast hebben we ook nog enkele acties gehouden die geld opgebracht hebben.

We hebben naast de bijzondere uitgaven voornamelijk kosten gemaakt aan het kopen van voer, de dierenarts andere dierbenodigdheden en administratieve zaken.

We hebben al enige jaren plannen om de gebouwtjes op de Kloosterhof te vernieuwen. Deze bestaande gebouwtjes zijn aan het eind van hun levensduur en zijn nodig aan vervanging toe. Wij besteden daar dus geen geld meer aan.

Door zuinig met het geld om te springen hebben we een bescheiden bedrag toe kunnen voegen aan onze reserves die we voornamelijk bestemmen voor de vernieuwing van de locatie Kloosterwei