Jaarverslag 2014 en financiële verantwoording

JAARVERSLAG 2014

Stichting Kinderboerderij De Kloosterhof

Inleiding
Het jaarverslag van Stichting kinderboerderij de Kloosterhof bevat een overzicht van de activiteiten van 2014.

2. Oprichting en fiscaliteiten
Kinderboerderij de Kloosterhof is op 27 juni 2014 officieel omgezet van vereniging naar stichting.
De stichting staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer 60994606. Wij zijn voor onbepaalde tijd aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het fiscaal nummer is 8541 55 521.

3. Adresgegevens
Het bezoekadres van Stichting kinderboerderij de Kloosterhof is Kloosterwei 134 t.o.,
2361 XN in Warmond. Het postadres is Kloosterwei 124, 2361 XN in Warmond. E-mail :
kloosterhof.warmond@hotmail.com. De website is www.kinderboerderijdekloosterhof.nl.

4. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit voorzitter, Peter van Dam (voorzitter),  Sylvia Bastiaan (penningmeester), Sylvia Heemskerk (secretaris) en de leden Anouk van Moorsel (PR) en Arie Duijnhoven.

5. Doelstelling en visie
Stichting Kinderboerderij de Kloosterhof stelt zich ten doel kinderen en volwassenen in contact te brengen met diverse boerderijdieren en het respect, de verantwoordelijkheid en de zorgzaamheid van kinderen en volwassenen voor (huis)dieren, voor de natuur en voor de samenleving te bevorderen en tevens een ontmoetingsplaats te creëren waar jong en oud, arm of rijk elkaar kunnen ontmoeten om samen in een veilige omgeving te genieten van de dieren en de natuur.
Daarnaast biedt het een omgeving voor vrijwilligers om te werken met en tussen de dieren.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het aanbieden en begeleiden van mogelijkheden aan kinderen en hun ouders, verzorgers en begeleiders om in hun directe woon- en leefomgeving op een kind- en diervriendelijke manier, spelenderwijs, in de directe omgang met en verzorging van dieren, hun kennis en ervaring te vergroten.
De kinderboerderij is ook een ontmoetingsplaats voor bewoners van Warmond en helpt daarmee de sociale cohesie in de wijk te vergroten.

6. Activiteiten
Dit jaar hebben we een aantal jaarlijks terugkeerden activiteiten georganiseerd. Op 21 maart 2014 hebben wij deelgenomen aan de NL DOET vrijwilligersdag van het Oranje Fonds. Helaas heeft dit geen nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Wel een schone, frisse en mooie kinderboerderij.
Op 2e  paasdag kwam de paashaas op bezoek en konden de kinderen in de weilanden op zoek naar het gouden ei. In het voorjaar werd op onze locatie op recreatie-eiland Koudenhoorn, de nieuwe stal en omliggende weilanden opgeleverd door de gemeente Teylingen.
Na jaren van voorwerk, staat er nu een mooie stal en kunnen onze pensionpaarden heerlijk genieten van de weilanden. Ook de ponyritjes tijdens de Warmondse Harddraverij werden druk bezocht.
In juli hebben we met het geld dat we van de kindergemeenteraad in 2013 hebben ontvangen een nieuw zadel voor onze pony Miko aan laten meten. Op 20 september hebben wij onze minibieb officieel geopend en is de kinderboerderij een Kinder Zwerfboek-station geworden. In onze minibieb staan kinderboeken voor alle leeftijden die kinderen mogen meenemen om te lezen en daarna bij ons of bij een ander Kinder Zwerfboek-station weer in te leveren. Doel is om het lezen bij kinderen te stimuleren. Dit alles is mogelijk gemaakt door Fonds 1818 en Stichting Kinderhulp.
De rommelmarkt op 20 september 2014 was in combinatie met de Kinderboerderijen Actief Tour.
Ons doel om € 1000,00 in te zamelen voor een (invalide) toilet in onze nieuw te bouwen stal.
Dit is gelukt en de opbrengst is door Fonds 1818 ook nog eens verdubbeld tijdens deze Tour.
Helaas konden er vanaf 5 november 2014 geen activiteiten meer georganiseerd worden door het uitbreken van de vogelgriep.

7. Ontvangsten en giften
De stichting heeft dit jaar enkele mooie giften mogen ontvangen. Drumband Warmond is opgeheven en uit de opbrengst van de boedel hebben wij € 2.500,00 mogen ontvangen. De
firma Van Gelder die in augustus 2014 gestart is met de herinrichting van de Kloosterwei heeft ons een donatie van € 1.000,00 gedaan i.v.m. hun aankomende 100-jarig jubileum. Tevens wordt de aanleg van het riool voor onze (invalide)toilet door hen gerealiseerd en bekostigd. De in 2013 toegezegde Herfstpremie van Fonds 1818 van € 5.000,00 voor het theehuis zou na een jaar komen te vervallen. Daar we afhankelijk zijn van andere instanties en Fonds 1818 ons nieuwbouw plan met enthousiasme toejuicht blijft de toezegging van kracht.
Johlex Bouw uit Roelofarendsveen heeft alle benodigde bouwtekeningen verzorgd.
Behalve de ontvangsten voor pensionstalling van paarden op onze locatie Koudenhoorn hebben onze donateurs ons gesteund met een vrijwillige financiële bijdrage. De vakantieopvang voor konijnen in ons Hotel Nijntje zat deze zomer overvol en ook de verkoop van het kinderboerderijenpaspoort was weer een succes. Zie ons financiële jaarverslag.

8. Bestedingen
De grootste uitgave is dit jaar gedaan voor het schetsontwerp voor onze nieuwbouwplannen.
Met dit ontwerp konden de plannen verder uitgewerkt worden en een begin gemaakt worden met de verschillende aanvragen. In december 2014 heeft de Monumentencommissie Teylingen ingestemd met de bouwwerken zoals ingediend. Voor informatie, zie ons financiële jaarverslag.

9. Vergaderingen
Het bestuur heeft gemiddeld om de 5 weken vergaderd.

10. Verwachting voor 2015
In 2015 doen wij weer mee aan de NL Doet vrijwilligersdag, hopen wij samen met een betrokken basisschool op 27 maart mee te doen aan de nationale pannenkoekendag en organiseren wij op 2e paasdag een bezoek van de paashaas. Ook zullen wij met onze pony’s aanwezig zijn tijdens de Harddraverij in Warmond.
In juni wordt de Kinderboerderijen Actief Tour gehouden waar wij ook zeker invulling aan gaan geven. Maar hoe precies dat kunnen we nog niet invullen. Dit is afhankelijk in welk
stadium onze nieuwbouwplannen zijn. Indien mogelijk zullen wij ook deelnemen aan de nationale burendag in september 2015.

 

Jaarcijfers 2014:

Resultaten 2010 2011 2012 2013 2014
Ontvangsten
Sponsors, acties e.d. € 424,14 € 1.905,65 € 3.569,16 € 1.471,01
Dierenopvang en Weidegeld € 3.214,50 € 5.342,93 € 6.974,51 € 6.263,27
Donaties en giften € 2.349,00 € 427,50 € 2.919,50 € 2.714,50 € 6.140,00
Diversen € 2.109,47
Opvang € 1.926,00
Subsidies € 2.414,25
Weidegeld € 3.877,37
Dierenartskosten Koudenhoorn en Opvang € 455,32
Inkomsten Totaal € 5.987,64 € 7.676,08 € 13.463,17 € 10.448,78 € 16.922,41
Uitgaven
Dierverzorging € 1.427,08 € 2.501,96 € 2.496,28 € 819,53
Voer € 1.213,62 € 2.653,03 € 2.196,38 € 2.341,15
Onderhoud € 1.286,41 € 3.624,39 € 4.486,64 € 2.123,77
Elektra en water € 724,02 € 636,27 € 547,19 € 759,66
Verzekering, belasting, adm. € 791,30 € 825,33 € 755,57 € 1.010,03
Aanslag Teylingen € 15,75
Administratiekosten ING € 113,79
Dieren diversen € 1.408,12
Dierenarts Chansa € 51,00
Dierenarts Kloosterhof € 436,37
Dierenarts Koudenhoorn € 430,50
Dierregistraties 2013 € 67,00
Diversen € 1.061,04
Hooi Kloosterhof € 260,00
Hooi Koudenhoorn € 264,00
Kamer van Koophandel € 50,00
Korting Hano € -75,00
Lidmaatschap SKBN € 395,00
Notaris € 610,95
Nuon Kloosterhof € 256,82
Nuon Koudenhoorn € 283,42
Onderhoud Kloosterhof € 531,71
Onderhoud Koudenhoorn € 640,81
Ontwerp Kloosterhof € 1.863,40
Ophalen kadavers € 44,69
Trekker Koudenhoorn € 400,00
Verzekeringen € 180,10
Voer Kloosterhof € 708,14
Voer Koudenhoorn € 323,46
Water Kloosterhof € 120,84
Website € 30,00
Zaagsel Kloosterhof € 59,53
Zaagsel Koudenhoorn € 17,00
ZET Solutions € 29,04
Uitgaven totaal € 5.442,43 € 10.240,98 € 10.482,06 € 7.054,14 € 11.362,48
Resultaten € 545,21 € -2.564,90 € 2.981,11 € 3.394,64 € 5.559,93
Balans per 31 december
Activa
Betaalrekening € 4.382,47 € 343,06 € 969,31 € 193,70 € 1.261,78
Spaarrekening € 5.867,51 € 7.342,02 € 9.696,88 € 13.867,13 € 18.542,68
Activa Totaal € 10.249,98 € 7.685,08 € 10.666,19 € 14.060,83 € 19.804,46
Passiva
Saldo 31e vorig jaar € 9.704,77 € 10.249,98 € 7.685,08 € 10.666,19 € 14.060,83
Resultaten lopen jaar € 545,21 € -2.564,90 € 2.981,11 € 3.394,64 € 5.559,93
Passiva Totaal € 10.249,98 € 7.685,08 € 10.666,19 € 14.060,83 € 19.620,76