Jaarverslag 2017 en Financiële verantwoording

Financieel verslag 2017

Er zijn geen grote financiële inkomsten en uitgaven geweest in 2017. Bijzondere uitgaven in 2017 waren de kosten voor een onderkomen voor de varkens op de Kloosterhof.

In het totaal waren de inkomsten in 2017 ongeveer  €  8.000,00. De inkomsten kwamen van onze trouwe donateurs, het weidegeld van Koudenhoorn en de opbrengsten van het konijnenhotel. Daarnaast hebben we ook nog enkele acties gehouden die geld opgebracht hebben.

De uitgaven kwamen op een totaalbedrag van € 9.000,00. De uitgaven waren dus hoger dan de inkomsten. Dat werd voornamelijk veroorzaakt door de hogere kosten dan gebruikelijk voor de dierenarts en het al eerder genoemde onderkomen van de varkens.

We hebben naast de bijzondere uitgaven voornamelijk kosten gemaakt aan het kopen van voer, de dierenarts andere dierbenodigdheden en administratieve zaken.

De behuizing van de dieren is in slechte staat. Het voornemen is om op korte termijn het konijnenhotel met de volière te vernieuwen en een overkapping te maken. We hebben van 2 sponsoren al een bedrag gekregen. We zullen zelf het grootste deel van de kosten voor onze rekening nemen.

Meerdere sponsors zijn welkom. Ook zoeken we hulp bij de bouw van het geheel.

Dit wordt de start van de vernieuwing van de gebouwen op de Kloosterhof.